Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Made’s Powerweekend (de organisatie) en bezoekers van haar evenementen. Bij het betreden van de locatie van het Made’s Powerweekend ga je akkoord met de volgende voorwaarden. Het Made’s Powerweekend mag nog steeds ieder jaar meer bezoekers ontvangen, om het voor iedereen een leuk weekend van te maken houden we ons aan de volgende regels. Verder rest ons jullie allemaal een onvergetelijk weekend toe te wensen.

 1. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 2. Voor onze evenementen geldt geen minimumleeftijd, tenzij anders vermeld. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatie bewijs. Bezoekers onder de 12 jaar worden alleen onder begeleiding van volwassene toegelaten.
 3. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
 4. Het is niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen van het Made’s Powerweekend openbaar te maken zonder vooraf schriftelijke toestemming van de NTTO en het Made’s Powerweekend.
 5. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
 6. Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
 7. Made’s Powerweekend voert een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens/constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 8. Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten moet een nieuw ticket worden aangeschaft om weer toegang te krijgen tot het evenement. Bezoekers die in het bezit zijn van een combiticket bij een meerdaags evenement kunnen hiermee uiteraard wel op alle dagen van het betreffende evenement binnenkomen.
 9. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers
 10. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 11. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 12. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, lachgas, parfum, drugs, glaswerk, vuurwerk, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 13. Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en/of justitie.
 14. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 15. Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.
 16. Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 17. Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen is op eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
 18. De banen en het Parc-Ferme zijn verboden toegang voor onbevoegden.
 19. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.
 20. Dranken zijn niet toegestaan om zelf mee te brengen op het wedstrijdterrein. Non-alcoholische dranken zijn wel toegestaan om zelf mee te brengen voor eigen gebruik op de camping. (Op de camping zijn gekoelde dranken voor een gereduceerd tarief verkrijgbaar)
 21. Aangekochte dranken op de camping mogen niet meegenomen worden naar het wedstrijdterrein.
 22. Wederverstrekking van dranken en of food zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 23. Versterkte muziekinstallaties zijn niet toegestaan. Enkel draagbare bluetooth speakers met een maximaal vermogen van 60watt.
 24. Van 07:00 tot 01:00 uur mag je geluid produceren. Je wordt eenmaal gewaarschuwd door de beveiliging. Hierna volgt inbeslagname van de geluidsbron. Deze kun je op vertoon van je legitimatiebewijs ophalen na het weekend.
 25. Open vuren zijn verboden, uitgezonderd is het gebruik van een barbecue.
 26. Gemotoriseerde voortuigen, met uitzondering van campers zijn niet toegestaan op het campingterrein.
 27. Draagbare aggregaten tot maximaal 7,5 kVA zijn toegestaan op de camping. Wel dient de afstand tussen de aggregaat, de tent van je buren en jou tent minimaal 3 meter te zijn.
 28. Tenten, caravans, vouwwagens en campers zijn toegestaan. Ieder afwijkende overnachtingsplek is niet toegestaan. Tot voorheen werd dit gedoogd, vanaf de 2019 editie gaan we hier strikt op handhaven bij de entree.

Laatst gewijzigd: 22 maart 2022
Klik hier om het huishoudelijke reglement te downloaden.

E-mail: info@powerweekend.nl
Internet: www.powerweekend.nl
Bankrelatie: Rabobank Amerstreek reknr.:1267.66.487
Inschrijvingsnr. K.v.K. Tilburg: 18069898
BTW nummer: NL 8130.52.907.B.01