Huishoudelijk Reglement

Algemeen

Stichting Made’s Powerweekend beschouwt iedereen als gast. Wij doen ons best om een goed maar ook waardig evenement met goede voorzieningen neer te zetten, waarop later iedereen tevreden terug kan kijken. Iedereen behoort zich dan ook als gast te gedragen.

 1. Betreden van het terrein is op eigen risico.
 2. Aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, politie en brandweer dienen direct opgevolgd te worden op straffe van schorsing of verwijdering van het terrein.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen.
 4. Glas is op het hele terrein verboden.
 5. Verkoop van waren zonder toestemming van de organisatie is verboden.
 6. Aan personen onder 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
 7. De banen en het Parc-Ferme zijn verboden toegang voor onbevoegden.
 8. Personen onder de 18 jaar zonder tractorcertificaat mogen geen tractor besturen.
 9. De maximale snelheid op het gehele terrein is 10 km/uur. (Dit geldt niet voor de machines die zich op de wedstrijdbanen bevinden).
 10. Open vuur is verboden.
Huishoudelijk reglement voor overnachtingsplaats en rennerskwartier:
 1. Iedereen die op enig moment aanwezig is op de overnachtingsplaats dient zichzelf te kunnen legitimeren d.m.v. de toegangskaart of een bewijs van deelname.
 2. Bij een kampeermiddel mogen maximaal 2 gasflessen met een maximale waterinhoud van 45 liter leeg of vol aanwezig zijn.
 3. Het is verboden gasflessen die zijn gevuld met autogas (LPG) voorhanden te hebben en te gebruiken. Tevens is het verboden vloeibaar gas in autotanks voorhanden te hebben en te gebruiken anders dan voor de tractie van motorvoertuigen.
 4. Gasflessen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.
 5. Gasleidingen op of aan kampeermiddelen dienen goed bevestigd en in orde te zijn.
 6. Als de muziek in de grote tent stopt mogen er op de overnachtingsplaats geen geluidsbronnen meer zijn.
 7. Op het rennerskwartier mag per team maximaal 1 (vracht)auto / bus staan voor het vervoer van de wedstrijdmachine. Extra auto’s zijn alleen toegestaan na toestemming van de organisatie .
 8. Op het rennerskwartier mogen maximaal 6 personen per team overnachten. De rest behoort op de overnachtingsplaats. Extra personen zijn alleen toegestaan na toestemming van de organisatie.
 9. Op het rennerskwartier mogen geen nachtelijke feesten georganiseerd worden; dit in verband met de veiligheid van de mensen en de wedstrijdmachines.
 10. Ten behoeve van de veiligheid dient er voldoende afstand gehouden worden tussen de tenten.
 11. Auto’s die op maandag nog op het wedstrijdterrein staan kunnen worden verwijderd.
Huishoudelijk reglement parkeerterrein:
 1. De aanwijzingen van parkeerinstructeurs dienen stipt opgevolgd te worden.
 2. Er mag niet in auto’s geslapen worden.
 3. Auto’s die op maandag nog op het parkeerterrein staan kunnen worden verwijderd.

Laatst gewijzigd: 1 maart 2016
Klik hier om het huishoudelijke reglement te downloaden.

E-mail: info@powerweekenkd.nl
Internet: www.powerweekend.nl
Bankrelatie: Rabobank Amerstreek reknr.:1267.66.487
Inschrijvingsnr. K.v.K. Tilburg: 18069898
BTW nummer: NL 8130.52.907.B.01