Huishoudelijk Reglement

Algemeen

Huishoudelijk Reglement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Made’s Powerweekend (de organisatie) en bezoekers van haar evenementen. Bij het betreden van de locatie van het Made’s Powerweekend ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

 1. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 2. Voor onze evenementen geldt geen minimumleeftijd, tenzij anders vermeld. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatie bewijs.
 3. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
 4. Het is niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen van het Made’s Powerweekend openbaar te maken zonder vooraf schriftelijke toestemming van de NTTO en het Made’s Powerweekend.
 5. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
 6. Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
 7. Made’s Powerweekend voert een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van  grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 8. Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten moet een nieuw ticket worden aangeschaft om weer toegang te krijgen tot het evenement. Bezoekers die in het bezit zijn van een combiticket bij een meerdaags evenement kunnen hiermee uiteraard wel op alle dagen van het betreffende evenement binnenkomen.
 9. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de  organisatie en haar medewerkers
 10. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 11. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 12. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, vuurwerk, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 13. Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.
 14. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de  organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 15. Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te  verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.
 16. Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 17. Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen is op eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
 18. De banen en het Parc-Ferme zijn verboden toegang voor onbevoegden.
 19. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit huishoudelijk reglement dan kunt u contact opnemen via info@powerweekend.nl

Huishoudelijk reglement voor overnachtingsplaats en rennerskwartier:
 1. Iedereen die op enig moment aanwezig is op de overnachtingsplaats dient zichzelf te kunnen legitimeren d.m.v. de toegangskaart of een bewijs van deelname.
 2. Bij een kampeermiddel mogen maximaal 2 gasflessen met een maximale waterinhoud van 45 liter leeg of vol aanwezig zijn.
 3. Het is verboden gasflessen die zijn gevuld met autogas (LPG) voorhanden te hebben en te gebruiken. Tevens is het verboden vloeibaar gas in autotanks voorhanden te hebben en te gebruiken anders dan voor de tractie van motorvoertuigen.
 4. Gasflessen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.
 5. Gasleidingen op of aan kampeermiddelen dienen goed bevestigd en in orde te zijn.
 6. Als de muziek in de grote tent stopt mogen er op de overnachtingsplaats geen geluidsbronnen meer zijn.
 7. Op het rennerskwartier mag per team maximaal 1 (vracht)auto / bus staan voor het vervoer van de wedstrijdmachine. Extra auto’s zijn alleen toegestaan na toestemming van de organisatie .
 8. Op het rennerskwartier mogen maximaal 6 personen per team overnachten. De rest behoort op de overnachtingsplaats. Extra personen zijn alleen toegestaan na toestemming van de organisatie.
 9. Op het rennerskwartier mogen geen nachtelijke feesten georganiseerd worden; dit in verband met de veiligheid van de mensen en de wedstrijdmachines.
 10. Ten behoeve van de veiligheid dient er voldoende afstand gehouden worden tussen de tenten.
 11. Auto’s die op maandag nog op het wedstrijdterrein staan kunnen worden verwijderd.
Huishoudelijk reglement parkeerterrein:
 1. De aanwijzingen van parkeerinstructeurs dienen stipt opgevolgd te worden.
 2. Er mag niet in auto’s geslapen worden.
 3. Auto’s die op maandag nog op het parkeerterrein staan kunnen worden verwijderd.

Laatst gewijzigd: 1 maart 2016
Klik hier om het huishoudelijke reglement te downloaden.

E-mail: info@powerweekenkd.nl
Internet: www.powerweekend.nl
Bankrelatie: Rabobank Amerstreek reknr.:1267.66.487
Inschrijvingsnr. K.v.K. Tilburg: 18069898
BTW nummer: NL 8130.52.907.B.01